TABLE 4.

Probe performance among 65 sequenced isolatesa

ProbeProbe sequenceLuminex microsphereTarget MFI rangeTarget sample sizebNontarget MFI rangeIDc
ACC1GTTTCAACCGAAGTCACGCT60393-7583413-597.0
ACC2CGTGTTATTCGTAAAGTGCT291,639-1,846224-8619.1
ACC3CCGCGCCCATTTCGATTGAC302,104-3,3741197-2987.1
ACC4CAAATTAAGCCAGTTTTAACT702,588-3,1701045-16116.1
ACC5GTCTTCTTGTGGGAAAATGCGGTTGG82545-757333-1374.0
ACC6GTAATTATTGTGGTTTTCAT121,971-5,9643437-3385.8
ACCxdGTTTCAGCGCATCCAGTATCG652,477-4,03365N/AN/A
AMI1GCCGTCAGAAGAAACGATAGCGACG77463-8821715-875.3
AMI2TTTGACGACTACGGAATTCT141,718-1,88511-6128.2
AMIxdAAGTTGTTTGCCCGCTTACC37815-1,50465N/AN/A
INLa1CACGGTCTCGCAAACAGATC91552-817268-5011.0
INLa2ATATAGACCCGCTTAAAAAC4345-5621220-695.0
INLa3AAATTTAAATCGGCTAGAAT13389-497411-586.7
INLa4GGTCTAACAAAACTAACTGG46890-1,028113-7611.8
INLa5CCCTAGCTGGTCTAACCGCC68473-747425-825.8
INLa6AGGTAAGTGACGTAAGCTCA85583-1,227297-599.9
INLa7GGCATAACCAAATTAGCGAT552,386-4,77433129-2459.8
INLa8TGATTGCACCAGCTACTATA26870-1,139522-939.4
INLa9GGTTATACTTTYAAAGGCTGGTAT40390-9406184-1293.0
INLa10ATACTTTCAAAGGCTGGTAA62870-1,139410-3105.7
INLa11GGTATGACGCAAAAACTGGC80655-1,2782338-1454.5
INLa12ACAAGTGGGATTTTGCAACG78474-8492032-1124.2
INLa13CGCTCAATTCACGAAAAATT10697-1,042422-6410.9
INLa14GACCCTTATAATTCAAAAGC872,556-3,8912026-10125.3
INLa15ATGACCCTTATAATTCAAAAGAAA91,956-2,801123-16711.7
INLaxdGGTGTCGGATATTAGTGTTCTGGC88897-1,63065N/AN/A
INLb1AGCGGAGACTATCACCGTGT251,549-2,4921651-13811.2
INLb2ACGGATCTAGTGACACAAAA28196-4881814-653.0
INLb3ACCTAAGTTCGATCAAGGAC69233-82419-3-504.7
INLb4GATTTCATGGGAGAGTAACG592,802-3,539876-24411.5
INLb5AAATGGTGGACATGAGTGGG2690-1,2793120-1434.8
INLb6CGACTGAAAAAGCGGTGAAC641,063-1,639272-7813.7
INLb7TGCAAGAGTGAAAAATGCGT662,452-2,998349-19312.7
INLb8CGAAACCATACAATACAGCT181,670-3,4152322-7511.2
INLbxdACTGCACCTAAACCTCCGAC901,670-3,41565N/AN/A
LMO1GGATGATGAAAGAAGGCGGA96488-679238-1722.8
LMO2GATATAAAATCGGCAACTACCCA16501-917269-1015.0
LMO3AATCGGCAACTACCCACCTA481,461-1,63318-7719.0
LMO4GAAAACAGACGAACTACAAG98742-845118-1544.8
LMO5CTCGTTAAACCATACACTGC24677-828113-5911.5
LMO6ATAGCGAATCCGAGTATACT61,039-1,045191-2643.9
LMO7TATGCCACAAATTAAACAGA892,614-2,655121-20712.6
LMOxdATGTCTACAGGAATGCTTGCG99378-1,82265N/AN/A
PDH1GTGAAGGCCCAACATTAATT31,379-1,834135-12211.3
PDH2GGTGAAGGAATTCATGAAGGTA1001,068-1,1481102-3163.4
PDHxdGTGTTGCTGCTCCAGATAGCG311,329-2,70365N/AN/A
SIG1GTGATAAAACATGGAGTGTC76651-9501315-768.6
SIG2AGAAGAGCTGACGAGAGAAC502,144-3,2892075-17512.3
SIG3ATTTCATCGGTGTCACGGAG44344-5971140-1462.4
SIG4GTGTCACGGAAGAAGTTT712,198-2,337153-2797.9
SIG5CAACGTATGCTCTTAGAGAAG71,667-2,340584-2237.5
SIG6TGCCATAAAAGAGGATATCT192,451-3,083266-15815.5
SIGxdGGCTCGAAGCTAATAGAGCT52,429-3,57765N/AN/A
VGCa1AAGAAAATTTAATTTCATCCATA42334-56249-516.6
VGCa2CGCTCGCGCTAAGTTCTGAA721,089-1,53814119-3912.8
VGCaxdCACTCTGGAGGATACGTTGCTC22650-1,59665N/AN/A
VGCb1CGACATAATATTTGCAGCGG86599-613118-738.3
VGCb2AGCGGGGATTTAGCTAGTTC351,165-1,804413-5521.4
VGCb3TTAGTTCGCTGAATAGTGGC75481-1,3244116-657.4
VGCbxdCAATTGATATGCCGAGCCTACC731,883-2,61965N/AN/A
  • a N/A, not applicable.

  • b Out of 65 sequenced strains; the remainder comprises the nontarget sample size.

  • c Index of discrimination (ID) value, determined as minimum target MFI/maximum nontarget MFI.

  • d Positive control probe.